Бурханы сүм
дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг

Бурханы сүм

Инээд хөөр, аз жаргал цалгисан сүм! Эх Бурханы хайраар бялхсан Бурханы сүмд тавтай морил.

Сүмийн танилцуулга

Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг нь Библийн дагуу Эцэг Бурхан болон Эх Бурханд итгэж, шинэ гэрээ сахидаг. Дэлхийн 175 улсад 7500 гаруй сүмтэй бөгөөд ойролцоогоор 3 сая 500 мянган итгэгч бүртгэлтэй байдаг юм. “Өгөх хайр”-ын жишээг даган Эх Бурханы сургаалыг хэрэгжүүлж, дэлхий ертөнцийг халуун дулаан хайраар өөрчилж байна.

Бурханы сүмийн шагналын тусгай булан

Бурханы сүм АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сайн дурын ажлын шагнал хүртлээ. Бурханы сүм АНУ-д нэр хүнд эрх мэдэлтэй АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сайн дурын ажлын шагнал хүртсэн талаар танилцуулж байна.

Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэгийн улс нийгмийн төлөөх олон амжилтыг нь төрөөс өндрөөр үнэлж, БНСУ-ын гурван ч ерөнхийлөгч засгийн газраас олгодог тэргүүн дээд шагналыг олгосон юм.

Дэлхий дахинаас хүртсэн шагналууд

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Сургаал

Сонсох тусам гайхалтай, гайхамшигтай Библийн үгс! Бурханы сүмийн сургаалын бичлэгээс үзээрэй.

Үнэн

Бурханы сүм нь анхны сүмийн цэвэр үнэн болон Эх Бурханд итгэдэг. Библийн сургаалуудаас үнэнийг судалж мэдээрэй.