Category Archives: Итгэл

Алгасал баяр бол өнөө үед ирэх Аврагчийг таних туйлын тэмдэг юм. Бурханы сүм Солонгос улсад Алгасал баярыг тогтоосон Ан Сан Хун Христийг Хоёрдугаар Христ гэж…

Read more

Есүсийг хоёр дахиа ирэхэд нь Түүнийг таньж болох тэмдэг Библид байдаг. 2000 жилийн өмнө Есүс Христийн энэ газар ирэхийг нь хуучин гэрээний Библи дээр урьдчилан…

Read more

12/12