Category Archives: Хүртсэн шагналууд

Бурханы сүм, БНСУ-ын ерөнхийлөгчийн шагнал хүртэв Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг 2003, 2004 онд дараалан, мөн 2015 онд нийгэмд хувь нэмэр оруулсан…

Read more

Бурханы сүм, АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сайн дурын ажлын шагнал хүртэв Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг нь төрөл бүрийн сайн дурын ажлаараа улс орон болон…

Read more

2/2