Category Archives: Их цэвэрлэгээ

2020 он эхлэхтэй зэрэгцэн Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэгийн оюутан сайн дурынхны ASEZ баг байгаль орчин цэвэрлэх хөдөлгөөнд манлайлан оролцов. 2020 оны…

Read more

Бурханы сүмийн ажилчин залуусаас бүрдсэн сайн дурынхны баг (ASEZ WAO) 2020 оны 1 сарын 12-ны өдөр Чулуун овоонд байгаль орчин цэвэрлэх аяныг өрнүүлжээ. ASEZ WAO…

Read more

2017 оны 10 сарын 15-ны өдөр дэлхийн орон оронд байгаа Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэгийн ажилчин залуус нэгэн зэрэг байгаль орчин цэвэрлэх…

Read more

2019 оны 8 сарын 11-ний өдөр  Бурханы сүмийн оюутан сайн дурынхны баг (ASEZ)-н 90 орчим гишүүд Сэлбэ голын эрэг дагуу шарилж зулгаах аяныг өрнүүлжээ. Ихэвчлэн 8-10 сарын…

Read more

Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэгийн ажилчин залуу сайн дурынхны ASEZ WAO баг 2019 оны 5 сарын 26-ны өдөр Богдхан ууланд цэвэрлэгээ хийлээ.…

Read more

5/5