Category Archives: Цусны донор

Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг 2019 оны 5 сарын 22-ны өдөр Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв дээр донорын арга хэмжээ явууллаа. “Алгасал…

Read more

Бурханы сүмийн итгэгчид 2018 оны 4 сарын 25, 5 сарын 9-ний өдрүүдэд Монгол улсын Улаанбаатар, Дархан хотуудад тус тус цусны донорын сайн дурын арга хэмжээ…

Read more

2/2